تبلیغات
هیئت فرهنگی محبان الحجه (عج) مشهد - حدیثی از امام محمد تقی«ع»به همراه سروده ای حسین جاودانی

هیئت فرهنگی محبان الحجه (عج) مشهد

تمام عمر هوای تو را به سر دارم / بیا که از همه کردار خود خبر دارم...

حدیثی از امام محمد تقی«ع»به همراه سروده ای حسین جاودانی

             امام محمد تقی(ع) می فرمایند:

 

مومن به سه خصلت نیازمند است:توفیق از خداوند،وجدان


                 بیدار،پذیرش اندرز خیرخواهان            «سروده ای از حسین جاودانی»


چه روزگار غریبی است این روزها!!!

ستاره ها همه کمرنگ
و آسمان، پر احساس تنهایی
و این دل خسته 
که شاخ و برگ زمستانی اش دگر مرده
چه روزگار غریبی است این روز ها!
چقدر حقیر و عجیبند این مردم
چقدر گناه و چقدر بی دینی
ولی با این حال
همه میخندند و حالشان خوب است
و چشمانشان پر از شوق پرواز است
کجا؟؟!! من که هیچ وقت نفهمیدم
برای چه پرواز؟ برای که پرواز؟؟
کجا رود دلشان با همه سیاهیشان
کجا نشسته پرستوی عاشقشان
عشق کجا؟؟! پرنده ایست غریب
مثل یک قمری تنها
کسی سراغ پرش را نمیگیرد
فقط به شهرت او دل سپرده اند این ها
که حتی ندیدندش
و حتی صدایش را هم!
چه روزگار غریبی است
و چقدر عجیبتر شد
زمان بودن و ندیدن یک قمری
همان که عاشقتان بود 
و از شما به شما نزدیکتر
و ......
و احساسم گم شد
دلم هوای گریه شب را 
کنار بوته ی یاس حیاطمان کرده
دلم برای همان شاخه ی گیلاس
و حوض آبی مادر بزرگ تنگ است
و احساسم گم شد...
دیگر نمیخواهم بنویسم....

طبقه بندی: حسینیه دل، پیام ها،
[ 2 خرداد 91 ] [ 00:26 ] [ امیر حسین ایلیا ] [ نظرات عاشقان() ]