تبلیغات
هیئت فرهنگی محبان الحجه (عج) مشهد - اهمیت بسیج اساتید در تبلور اتحاد ملی و انسجام اسلامی

هیئت فرهنگی محبان الحجه (عج) مشهد

تمام عمر هوای تو را به سر دارم / بیا که از همه کردار خود خبر دارم...

اهمیت بسیج اساتید در تبلور اتحاد ملی و انسجام اسلامی

اهمیت بسیج اساتید در تبلور اتحاد ملی و انسجام اسلامیبسیج حلقه اتصال و متحدکننده مردم و اقشار مختلف جامعه با دیدگاه ها و ذائقه های گوناگون است و آنچنان تفکر بسیجی جای خود را در جغرافیای سرزمینی و خارج از وسعت ایران اسلامی با ویژگی مردمی بودن و خدمات خالصانه و دور از بوروکراسی باز کرده که این همه، برجستگی و نقش آفرینی خاص به مجموعه بسیجیان داده و می دهد. در منحنی رفتار و سیمای عاشقان و دلباختگان مدرسه عشق که هر ناممکنی را ممکن کرده اند، بی شناسنامه، بی ادعا و آنهایی که در اوج قرار گرفته اند، چه زیبا خود را ندیده! و هنگامه ها را همچنان از طلوع پیروزی بهمن ۵۷ تا به امروز آفریده و می آفرینند.
اگر نقش بسیج را در مواقعی و به طور برجسته در دوران حماسی جنگ با فرهنگ و معانی خاص اش صرفاً نظامی می دیدیم (که البته این حرکت و توانمندی توانست مجموعه و ترکیب فرهنگی جدیدی در ادبیات نظامی دنیا بیافریند) امروز ارگان و نهادی است نسبتاً وسیع، با کارکردهای گوناگون و پاسخگوی برخی از نیازهای اساسی و حیاتی جامعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی و یا نظامی است.
در این نوشتار بسیج به طور خاص با نقش آفرینی در موضوع تحقق شعار «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» که فرموده و نامگذاری رهبر معظم انقلاب اسلامی در دقایق اولیه آغاز سال ۱۳۸۶ هجری شمسی است، می تواند همچنان این نهاد مردمی زنده و بالنده شناخته شود.
اگر بپذیریم بسیج خود مصداق عینی اتحاد ملی و انسجام اسلامی است، عامل قوی و تقویت کننده وحدت، اقتدار و امنیت ملی است، با بصیرت و معنویت هم آغوش، با افراط گرایی در تقابل و برای دستیابی به وحدت تاکنون هشیار عمل کرده و معطوف به مصالح عمومی و عامل شکوفایی قابلیت ها و توانایی های ملی بوده و است قطعاً استاد بسیجی می تواند در مواردی در مقایسه با رسانه ملی عمقی تر و با دریافت بازخورد پیامش و در سنگینی علمی ایران اسلامی در ابعاد مختلف بهتر و اثربخش تر عمل نماید.
در تجزیه و تحلیل نقش رسانه ملی در انتقال فرهنگ و معانی فرهنگی اصولاً افراد برای دریافت پیام به جای اینکه با یکدیگر وارد تعامل شوند به رسانه جمعی توجه کرده و آن معانی را دریافت و مانند رابطه گوی هایی است که همگی با نخ به یک نقطه متصل هستند.
این گوی ها اگرچه در کنار هم بوده ولیکن به دلیل نخ هایی است که در یک نقطه به هم گره خورده اند. گره در واقع همان رسانه جمعی و پیام نخ هایی است که گوی ها را در کنار هم قرار داده است.
اگر بخواهیم نحوه روابط افراد را در بسیج و در گروه اساتید بسیجی و دانشجویان، به صورت فضایی ترسیم کنیم به رابطه میان دانه های تسبیح شبیه است که با نخ تسبیح به هم وصل شده اند. روابط شکل زنجیره ای داشته و پیام پیوند دهنده دانه های این زنجیر است.
اهمیت بسیج اساتید به این دلیل اثربخش تر است که با مخاطب خویش در کلاس درس همراه و در وسعت گروه سرزمینی به عمق جان و روان گیرندگان پیامش نفوذ کرده و هم آغوش می شود و راه یافتگان جوان و نوجوان به مدرسه عشق را آنچنان سیراب می سازد که وحدت ملی و انسجام اسلامی را نه به عنوان یک هدف و صرفاً در یک سال خاص بلکه همواره به عنوان سفر و در اندیشه کیفیت بخشی و رسالت انسان مسئولیت پذیر با دقت و ظرافتی خاص تا آنجایی که مسلمانی را به اوج برساند و به قول شاعر عزیز اقبال لاهوری:
مسلمانی که داند رمز دین را
نشاید پیش غیراله جبین را
در این راستا فرصت مناسبی است که بسیج اساتید و بسیج فرهنگیان هر یک در حوزه خویش با توجه به نوع موضوع و رسالت فرهنگی و تاریخی خویش (بیش از سایر بسیجیان در حوزه های دیگر) با برنامه ریزی و سازمان دهی به این مهم شتاب دهند کما اینکه در گذشته این مسیر را به نسبتی تجلی بخشیده و سرمایه ذیقیمتی برای ایران اسلامی به ارمغان آورده اند.
طرح عوامل ایجادی وحدت ملی و انسجام اسلامی در این دو حوزه و استفاده از ظرفیت اساتید علوم دینی و دانشگاه، از سویی تاثیرش در خانواده، گروه دوستان و همسالان، مدرسه، دانشگاه و در مجموعه گروه سرزمینی و فراتر از آن در وسعت جهان اسلام خواهد بود و از طرف دیگر آنهایی که از بیداری اسلامی نگران و همیشه درتقابل با وحدت و انسجام اسلامی قدم برداشته اند، همبستگی دینی و انسجام اسلامی می تواند غرب را به عقب نشینی از این مواضع واداشته و تزلزل در مبانی اعتقادی لیبرالیسم ایجاد نماید که در نهایت با رویکرد و همنوایی و یکپارچگی جهان اسلام قدم به قدم به اهداف جهانی اسلام نزدیک و تسلیم مهاجمان در ستیز با دین و فرقه سازی ره آورد این روشن بینی و هم اندیشی است. 
گذشته جهان اسلام تصویر مظلومیت دین و دینداری است. دنیای اسلام آوردگاه مذاهب دروغین و در خاطرات «همفر جاسوس بریتانیایی» در ممالک اسلامی به تدارک همه لوازم دین تراشی و فرقه سازی اشاره داشته و مهمترین و اصلی ترین ماموریت خود را ایجاد تفرقه و تشتت و عوامل کامیابی و ناکامی خود در جهان اسلام را برمی شمارد! و لبخند خرسندی و سپاس در زیادتی توفیق انشعاب و اختلاف در جهان اسلام بر لبانش و تا عمق وجودش به بار نشسته است. دنیای غرب از توانمندی نظام ایران اسلامی ناراحت نیست گرچه چندان خوشحال هم نمی تواند باشد چرا که ایران اسلامی دیگر به راحتی آسیب پذیر نخواهد بود. 
برتری ارزش تفکر بر ارزش عبادت و نگاه و نگرش عمقی به جهان اسلام و پرهیز از تعارض و تفرقه و توجه به حساسیت ها، و شناخت و تقویت اشتراکات، دستاوردش پنبه شدن بافته های دیروز استعمارگران و عقب راندن هجوم دین ستیزان است. خاورمیانه جدید با محوریت جهان اسلام در حال شکل گیری است. باید بر سنگینی علمی ایران اسلامی بیافزاییم. موفقیت و همراهی جهان اسلام با ایران اسلامی جز از راه باروری علمی و توانمند ساختن ایران اسلامی امکان پذیر نیست. کشورهایی که دچار دوگانگی ارزشی هستند و بین تعارض از نوع جذب- جذب یا گرایش- گرایش دست به انتخاب می زنند که ویژگی های یکی بر دیگری فزونی یابد. در عبارتی از یکی از شیوخ منطقه در سالهای قبل شنیده بودم، ایران(اسلامی) چه دارد که به ما بدهد! امروز رویکرد شورای همکاری خلیج فارس در دعوت از ریاست محترم جمهوری و همراهی و همگرایی نسبی با پیشرفت علمی حداقلی میسر شده است. دستاوردهای دانشمندان ما کلید تشکیل خاورمیانه جدید با محوریت جهان اسلام خواهد بود. پیشرفت علمی و انتقال علم و فناوری در تعامل با دنیای اسلام عامل بسیار تعیین کننده و تقویت کننده روابط همه جانبه و شکل دهنده اتحاد ملی و انسجام اسلامی است. نظام آموزشی و نخبگان تربیت یافته بسیجی باید به اثرات این تحول بزرگ بیندیشند. تبلور اتحاد ملی در داخل و انسجام اسلامی در خارج از وسعت گروه سرزمینی درتوان دستانی است که به تولید دانش و علوم و فنون همت گذاشته اند. انسجام اسلامی سال نمی شناسد و امسال رهبری معظم انقلاب بصورت نمادین و با شرایط خاص جهان اسلام تعیین نموده و این مهم شروع حرکت و به عنوان سفری دایمی است. درخواست معظم له از شورای عالی انقلاب فرهنگی در طراحی و مهندسی فرهنگی و چشم انداز برنامه بیست ساله و نهضت نرم افزاری و... جذر و مد انقلاب اسلامی است. 
پیشگامی و موفقیت در رشته های مختلف ورزشی و آن بخش از ورزش بخصوص فوتبال که مورد توجه ملل و در گروه سرزمینی تاثیرش کمتر از فتوحات بزرگ نظامی در زمان جنگ نیست! باید دانشگاهیان و اساتید بسیجی به این مهم کمک کنند که پیش نیاز این توانمندسازی در آموزش و پرورش با تحول ساختار نظام آموزشی و نگرش همه جانبه و توجه به فلش هدایت مقام معظم رهبری در دیدار با فرهنگیان و نیاز سنجی دقیق، راهبردی موثر در اتحاد ملی و انسجام اسلامی و باروری تمدن ایران زمین خواهد بود. 
بی مناسبت نمی بینم به طرح سوالی بپردازم که بسیج اساتید چقدر به این مهم کمک کرده است و اکنون در کجای این مسیر قرار دارد؟! همچنان که امتیازات دینی ازنگاه جوان و نوجوان حتی در خوردن یک فنجان چای! یک روحانی را از بالا به پایین می کشد، بسیج اساتید خصوصا آنهایی که در خط مقدم و در تیررس نگاه معنادار عزیزان دانشجو و رزمنده قرار می گیرند باید همیشه مواظب باشند که دستاورد عزیزان پاکدل و بی نام و نشان بسیجی را به سبکی وزن و رفتار خویش و برخورداری از نام و نشان به حراج نگذارند!
خدای ناکرده بگویند برخی بسیجیان، جنسشان خوب نیست، بردن و خوردن و خود دیدن و عدالت را برای خود تعریف کنیم! بسیج سرمایه ملی است، سرمایه کسانی است که خود را ندیده اند و به اوج رسیده اند، فلش هدایت به سوی شهید چمران، شهید باکری، شهید همت و شهدای والامقامی باشد که خود را هرگز ندیده اند نه به سوی خود و فروختن عظمت بسیج به امور دنیوی و دریافت مزایا حتی در مواردی خانوادگی! 
بنابراین دنیای اسلام در تبلور انسجام اسلامی و تقویت آن و ایران اسلامی در همگرایی و تقویت اتحاد ملی وهمدلی مردمان خویش به اثر و کارکرد بسیج آنچنان امید بسته است که کوتاهی و قصور در این برهه از زمان در پیشگاه خداوند و ملت عزیز ایران قابل چشم پوشی نیست.
طبقه بندی: اطلاع رسانی، پیام ها، اخبار داخلی،
[ 2 خرداد 91 ] [ 00:23 ] [ امیر حسین ایلیا ] [ نظرات عاشقان() ]